Interaction ΕΠΕ

Interaction ΕΠΕ

Η web πλατφόρμα Hermes Infodromio είναι ένα απαραίτητο εργαλείο στα χέρια μας, τόσο στην πολυτιμολόγηση ασφαλιστικών προϊόντων, όσο και στη διαχείριση τής παραγωγής μας. Προσδίδει κύρος και επαγγελματισμό και απλοποιεί τις διαδικασίες για την εξυπηρέτηση των συνεργατών και των πελατών μας.

Κώστας Ράσκος

pkdata
2016-09-13T14:53:23+03:00

Κώστας Ράσκος

Η web πλατφόρμα Hermes Infodromio είναι ένα απαραίτητο εργαλείο στα χέρια μας, τόσο στην πολυτιμολόγηση ασφαλιστικών προϊόντων, όσο και στη διαχείριση τής παραγωγής μας. Προσδίδει κύρος και επαγγελματισμό και απλοποιεί τις διαδικασίες για την εξυπηρέτηση των συνεργατών και των πελατών μας.