Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ για Ασφαλιστκούς Πράκτορες Ελέυθερου δικτύου

Ασφαλιστικό Eshop με επιδότηση 90%

για Ασφαλιστικούς Πράκτορες Ελεύθερου δικτύου

ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ

INFODROMIO HERMES PRO

INFODROMIO HERMES PRO B2C

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ E-SHOP

Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΑΠΑΝΤΑ DIRECT

απόκτησε τα με επιδότηση 90% με το πρόγραμμα ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 31.10.2022
favicon

Εγκεκριμένος Προμηθευτής Δράσης
Ψηφικά Εργαλεία ΜΜΕ

Γραμμή Επικοινωνίας
210 220 1551

Πως θα λάβετε την ενίσχυση.

1Είμαι Δικαιούχος;
2Ύψος της ενίσχυσης.
3Επιλογή Πακέτου.
4Εκδήλωση Ενδιαφέροντος.
ΒΗΜΑ 1: Δείτε αν είστε δικαιούχος.

ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ INFODROMIO Hermes Pro ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

packaging_hermes_pro.png

HERMES
PRO

packaging_hermes_pro_b2c.png

HERMES
PRO B2C

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

packaging_hermes_pro.png

PRO

packaging_hermes_pro_b2c.png

PRO
B2C

ΥΠΟΔΟΜΗ - ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΥΛΗ (PORTAL)

• Φιλοξενία σε Cloud Server της εταιρείας μας (ISO 27001)
• Μέχρι 5 GB Cloud Storage
• Αρχικοποίηση Πλατφόρμας

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

• Κεντρική πρόσβαση (Administrator)
• Ρυθμίσεις σύνδεσης με ασφαλιστικές
• Διαμόρφωση επιχειρηματικών ροών

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΡΟΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ / ΠΡΟΣΦΟΡΑ

• Τιμολόγηση & Συγκριτική Τιμολόγηση
• Διαδραστικοί Συγκριτικοί Πίνακες Ασφαλιστικών Προϊόντων
• Δημιουργία Συγκριτικής προσφοράς
• Αρχειοθέτηση και διαχείριση Προσφορών
• Επανατιμολόγηση
• Λίστες Αναφοράς Προσφορών

ΑΙΤΗΣΗ

• Ηλεκτρονική Αίτηση
• Διαχείριση Αιτήσεων
• Αποστολή Αιτήσεων στις Ασφαλιστικές Εταιρείες
• Λίστες Αναφοράς Αιτήσεων

ΕΚΔΟΣΗ

• Δημιουργία δικού σας Ειδοποιητηρίου
• Λήψη ειδοποιητηρίου ασφαλιστικής
• Έκδοση συμβολαίου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

• Σύστημα «Τυπώνω – Πληρώνω»
• Διαχείριση Προθεσμιών Αγοράς και Εξόφλησης Συμβολαίων
• Δημιουργία δικού σας Ειδοποιητηρίου για όλους τους κλάδους

ΠΕΛΑΤOΛΟΓΙΟ

• Αυτόματη δημιουργία καρτέλας πελάτη βάσει ΑΦΜ
• Διαχείριση των συμβολαίων
• Συγχώνευση εγγραφών
• Ενότητα Έκδοσης
• Κατάστημα Πληρώνω Τυπώνω
• Διαχείριση Εγγράφων
• Ηλεκτρονική πληρωμή
• Αποδοχή GDPR
• Προσωπικές σημειώσεις

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ

• Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση
• Διαχείριση Εγγράφων

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

• Ενσωμάτωση διαδικασίας GDPR,IDD και εντύπων IPID
• Συγχώνευση εγγράφων ανάλογα με το προϊόν και ηλεκτρονική
υπογραφή

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ (e-Pay)

• Δημιουργία δικού σας Κωδικού Ηλεκτρονικής πληρωμής (RF) μέσω συστήματος διατραπεζικής IRIS. (add on)
• Ενσωματωμένο σύστημα πληρωμών μέσω VIVA payment.
• Ενσωματωμένο σύστημα πληρωμών μέσω Card Link.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

• Ηλεκτρονική υπογραφή εγγράφων και αποδοχή GDPR μέσω tablet ή απομακρυσμένα με χρήση OTP.

HERMES AUTOMATION

• Αυτόματες ειδοποιήσεις.
• Διαχείριση ειδοποιήσεων.
• Διαχείριση μηνυμάτων ειδοποιήσεων.
• Αυτόματη αποστολή ανανεώσεων Ηλεκτρονικά (Email ή και SMS).
• Μαζική αποστολή ανανεώσεων Ηλεκτρονικά (Email ή και SMS) με προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
• Πληρωμή από τον πελάτη και αυτόματη παράδοση του συμβολαίου.
• Ηλεκτρονική πληρωμή και λήψη του συμβολαίου ηλεκτρονικά από τον πελάτη.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (SITE)

• Προσωπική ιστοσελίδα (Site με κοινό Template με 3 ενότητες).
• Διαφορετική διαμόρφωσης ή και επέκτασης της ιστοσελίδας (Επιπλέον κόστος).
• Προαιρετικά δρομολόγηση σε δικό σας Domain.
• Διαχείρισης προϊόντων στο Site.
• Τιμολόγηση & Συγκριτική Τιμολόγηση από τον καταναλωτή.
• Αυτόματη δημιουργία προσφοράς / Παραγγελίας.
• Διαχείριση και διεκπεραίωσης των «Παραγγελιών».

MY ACCOUNT (Είσοδος πελατών)

• Δημιουργία Ενεργοποίηση και διαχείριση ηλεκτρονικού λογαριασμού πελάτη ( MyAccount).
• Ενσωμάτωση σε υφιστάμενο site.
• Απομακρυσμένη Αποδοχή GDPR με Ηλεκτρονική υπογραφή από την καρτέλα του πελάτη μέσω SMS (OTP).
• Εξόφληση ασφαλίστρων με ηλεκτρονική πληρωμή και άμεση παραλαβή του συμβολαίου από τον πελάτη.
• Ηλεκτρονική επικοινωνία με πελάτη (Email ή και SMS).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (e-Shop B2C)

• E- SHOP με δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής και αγοράς από τον καταναλωτή.

Περιλαμβάνει:
• Διαχείριση προϊόντων e-shop.
• Τιμολόγηση & συγκριτική τιμολόγηση.
• Αυτόματη δημιουργία προσφοράς / παραγγελίας.
• Διαχείριση ηλεκτρονικής αίτησης.
• Ενότητα έκδοσης.
• Ενσωμάτωση των λειτουργιών Hermes Automation & MyAccount.
• Διαχείριση και διεκπεραίωση «Παραγγελιών» και αγορών.
• Ηλεκτρονική πληρωμή.
• Αποδοχή GDPR σε κάθε βήμα που απαιτείται.

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ

• Σύνδεση με back-office.
• Αρχικοποίηση χαρτοφυλακίου.
• Συγχρονισμός με back-office.
• Ενσωμάτωση των λειτουργιών Hermes Automation & MyAccount.
• Διαχείριση χαρτοφυλακίου.
• Λίστες αναφοράς παραγωγής.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

• Εφαρμογή διαχείρισης χρηστών και συνεργατών.
• Σύστημα ειδοποιήσεων χρηστών και συνεργατών.
• Ηλεκτρονικό κατάστημα συμβολαίων και ανανεωτηρίων.
• Διαχείριση πιστωτικού ορίου συνεργατών.
• Διαχείριση προθεσμιών αγοράς και εξόφλησης συμβολαίων.
• Διαχείριση και διανομή εγγράφων με επίπεδα ορατότητας.

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ HERMES API

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ (dedicated server)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

• Βασική εκπαίδευση.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ HELP DESK

• Online issue tracking system & call center.